مقایسه مدیریت منابع انسانی در روسیه، چین و فنلاند

مترجم:
عباس کحال زاده
چکیده:
در عصر صنعت و فناوری منابع انسانی در هر سازمانی به صورت سرمایه ای پرارزش درآمده است. برای استفاده بهینه از این منابع، مدیریت منابع انسانی در سازمانها شکل گرفته و توسعه یافته است و بخش مهمی از سازمان را تشکیل می دهد.
با ورود شرکتهای چند ملیتی به بازار کار کشورهای بیگانه و استفاده از منابع انسانی آنها، مدیریت منابع انسانی بسیار اهمیت یافته است، از این رو، در این پژوهش نیز به آن پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شده تفاوتهای مدیریت بر افراد در سه کشور مختلف روسیه، چین و فنلاند در شرکتهای تابعه...
زبان:
فارسی
در صفحه:
95
لینک کوتاه:
magiran.com/p115790 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!