تعیین نیمه عمر تخریب پایدار کننده پیشرانه دوپایه تفنگی

چکیده:
پیشرانه های دوپایه به طور معمول شامل نیترو سلولز به عنوان یک پلیمر انرژی زا، نیتروگلیسیرین به عنوان یک نرم کننده پرانرژی و دی فنیل آمین (DPA) به عنوان پایدار کننده می باشند. نیمه عمر یک نمونه پیشرانه دوپایه تفنگی حاوی نیتروسلولز، نیتروگلیسرین و دی فنیل آمین به روش پیرشدگی تسریع یافته پیش بینی شده است. نیمه عمر، مدت زمانی تعریف می شود که 50 درصد پایدارکننده تخریب شود. استخراج پایدارکننده پیشرانه (دی فنیل آمین) با استفاده از دستگاه سوکسله و حلال دی کلرومتان از نمونه های کهولت یافته در دماهای 55، 70 و 85 درجه سانتی گراد، انجام شده و نمونه استخراج شده به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) آنالیز گردید. با اندازه گیری غلظت دی فنیل آمین در فواصل زمانی 1000، 2000، 3000 و 4000 ساعت در نمونه های کهولت یافته و با استفاده از روابط سینتیکی، ثابت سرعت تخریب و نیمه عمر پیشرانه دو پایه تفنگی(باروت کروی) در دماهای مختلف تعیین شد. بر اساس محاسبات سینتیکی درجه یک و با استفاده از رابطه آرنیوس، نیمه عمر پایدار کننده پیشرانه دو پایه تفنگی، در دمای انبارداری 25 درجه سانتی گراد محاسبه گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1159401 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!