بررسی روش های ایمن تخلیه موشک های سوخت جامد، انهدام یا بازیابی برخی از اجزاء سوخت

نویسنده:
چکیده:
موشکهای سوخت جامد بعد از طی چند سال نگهداری در انبار، بدلیل فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی دچار فرسودگی شده و کارائی آنها تحت تاثیر این شرایط تا حدود زیادی افت میکند. بدلیل خطرات ناشی از نگهداری این موشکهای اسقاطی در انبار، بایستی گرین سوخت را تخلیه و با استفاده از روش هایی آنها را منهدم نمود. تخلیه و انهدام این مواد با استفاده از روش های سنتی خطرات و آلودگی محیط زیست را بههمراه دارد. روش های تخلیه و انهدام ایمن گرین سوخت و از طرفی بازیابی برخی از اجزاء اصلی آنها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1159403 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!