تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره پارامترهای شیمیایی چشمه های آبگرم و سرد منطقه محلات

پیام:
چکیده:
در این تحقیق ویژگی های هیدرو شیمیایی چشمه های آبگرم و سرد منطقه محلات تحت تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره قرارگرفت. تجزیه و تحلیلی فاکتوری، چهار فاکتور هیدروشیمیایی موثر را برای چشمه های آبگرم نشان داد. در چشمه های آبگرم، اولین فاکتور مربوط به یونهای کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم بوده که حاصل شستشوی سنگها توسط آبهای جوی است. فاکتور دوم مربوط به یون سولفات بوده که ار انحلال ژیبس حاصل شده است. فاکتور سوم نشاندهنده یون بیکربنات بوده که حاصل انحلال سنگ آهک است. یون سیلیس به عنوان فاکتور چهارم حاصل تجزیه کانی های سیلیکاته است. نتایج مشابهی نیز برای چشمه های آب سرد در طی واکنش آب و سنگ حاصل شده است. نتایج مطالعات ایزوتوپ اکسیژن حاکی از وجود آبهای جوی در منطقه آبگرم محلات دارد. مقایسه های شیمیایی دو دسته از چشمه های آبگرم و سرد در منطقه محلات نشان از سیستم هیدروترمال نابالغ را دارد. بعلاوه، ترمومتری حاصل از مطالعات کوارتز و کلسدونی، درجه حرارت مخزن آبگرم را در طیف 96 تا 131 درجه سانتیگراد نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1159912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.