ارائه یک روش جدید برای نگاشت همدیس مقاطع دلخواه متقارن به دایره واحد

پیام:
چکیده:
تاکنون روش های گوناگونی برای به دست آوردن پتانسیل و ضرایب هیدرودینامیکی اطراف مقاطع دو بعدی نوسان کننده در سطح آزاد سیال ارائه شده است. یکی از این روش ها، استفاده از نگاشت مقطع دو بعدی به مقاطع ساده مثل دایره واحد است. در مطا لعه حاضر نگاشتی چند پارامتری جدیدی ارائه شده است که دارای دقت بسیار بالایی بوده و توانایی نگاشت یکنواخت هر مقطع دو بعدی دلخواه را به دایره واحد داراست. این نگاشت هیج کدام از محدودیت های روش های نگاشت های قبلی را نداشته و دارای توانایی نگاشت انوع مقاطع دو بعدی را داراست. در نهایت، روش پیشنهاد شده برای نگاشت چهار مقطع مختلف کامل، گوه ای شکل، بیضی گون و سهمی گون شناور بکارگرفته شده است. مقایسه نمودارهای نقاط نگاشت شده و شکل مقاطع واقعی، نشانگر توافق بسیار خوب آنان بوده که حکایت از درجه صحت بسیار بالای روش پیشنهادی نگاشت چند پارامتری جدید می باشد
زبان:
فارسی
صفحه:
16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1165203 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!