ارائه روشی جدید به منظور تشخیص و ردگیری بلادرنگ اهداف متحرک پرنده در دریا

پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت سیستم های ردگیری در بینایی ماشینی، لزوم استفاده از سیستمی که نسبت به شرایط متفاوت محیطی پایدار باشد، امری ضروری می باشد. در این مقاله، روش نوینی با ترکیب الگوریتم های ردگیری، به منظور تشخیص اشیاء در مقیاس های متفاوت و ردگیری آنها به شکل بی درنگ در دنباله فریم های ویدئویی ارائه شده است. الگوریتم ترکیبی یاد شده، از دو الگوریتم مبتنی بر ویژگی تبدیل ویژگی تغییر ناپذیر با مقیاس و الگوریتم تشخیص سریع خط تقارن تشکیل شده است. تبدیل ویژگی تغییر ناپذیر با مقیاس، روشی پایدار نسبت به تغییر مقیاس بوده که قادر است شیء را در حین ردگیری تشخیص دهد. همچنین، الگوریتم تشخیص سریع خط تقارن، قادر به ردگیری شیء به شکل بی درنگ می باشد. ترکیب این الگوریتم ها، به منظور پوشش ضعف یکدیگر و هم افزایی قوت آنها صورت گرفته است. روش پیشنهادی در شرایط مختلف محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل، نشان دهنده افزایش سرعت و پایداری نسبت به شرایط محیطی سخت می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1165208 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!