بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران

پیام:
چکیده:
پوشش گیاهی مهم ترین راهنمای قضاوت در مورد عوامل بوم شناختی یک منطقه و در حقیقت انعکاس دهنده واکنش های زیستی در برابر شرایط محیطی، روند تکامل گیاهان و شرایط جغرافیایی دوران گذشته است. هدف این پژوهش، جمع آوری و شناسایی گیاهان آبزی در شرق و غرب مازندران است. بدین منظور، ابتدا ایستگاه های نمونه برداری شامل مزارع آبی، آب بندها و... بر روی نقشه استان مشخص شد، سپس با مراجعه به محل، نمونه های گیاهی جمع آوری و برای شناسایی به هرباریوم باغ گیاه شناسی نوشهر و هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل و بر اساس منابع علمی معتبر شناسایی شدند. در مجموع، 126گونه گیاهی متعلق به 44 تیره جمع آوری و شناسایی شده است. از میان گیاهان جمع آوری شده، 56 گونه از دولپه ای ها، 63 گونه از تک لپه ای ها، 4 گونه از نهانزادان آوندی، یک گونه از جلبک ها و دو گونه از بریوفیت ها گزارش شد. از نظر پراکنش جغرافیایی، بیشترین عناصر رویشی این منطقه، به عناصر اروپا-سیبری/ مدیترانه ای/ ایرانی-تورانی (سه منطقه ای) اختصاص داشتند، سپس عناصر چند منطقه ای و جهان وطن در مراتب بعدی قرار گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1166872 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.