کوچک سازی بیمارستانها با استفاده از مکانیسم های ادغام و برون سپاری (بررسی دیدگاه متخصصین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی تبریز)- یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
اهداف

هدف این مطالعه بررسی نظرات صاحب نظران و دست اندرکاران مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد کوچک سازی بیمارستان ها با استفاده از مکانیسم های ادغام و برون سپاری است.

روش ها

این مطالعه کیفی طی سه جلسه بحث گروهی متمرکز با مشارکت 20 نفر از مدیران و صاحب نظران انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.

یافته ها

در مجموع پنج درون مایه اصلی و هجده زیر موضوع شناسایی گردید. درون مایه های اصلی شامل مفاهیم کوچک سازی، بستر و شرایط لازم برای کوچک سازی، جنبه های مختلف برون سپاری در بیمارستان ها، عوامل تعیین کننده ی ادغام درون و بین بیمارستانی و چالش های پیش روی کوچک سازی در ایران می شد.

نتیجه گیری

هدف از کوچک سازی، افزایش بهره وری و ارائه بهترین خدمت به بیمار است. لذا پیشنهاد می گردد قوانین مورد نیاز در این خصوص تدوین و حمایت مسئولین در سطح وزارتخانه و دانشگاه های علوم پزشکی جلب گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
133 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168503 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.