زیست شناسی سرخرطومی Larinus affinis Fremuth روی علف هرز Echinops aucheri Boiss در منطقه کرمان

پیام:
چکیده:

گونه های سرخرطومی های جنسLarinus spp. از دانه های در حال رشد و نمو طبق گیاهان تیره Asteraceae تغذیه کرده و باعث کاهش تولید بذر توسط این گیاهان می شوند. در این تحقیق ویژگی های چرخه زندگی سرخرطومی Larinus affinis Fremuth روی علف هرز Echinops aucheri Boiss در منطقه کرمان تحت شرایط صحرایی در طی سال های 1389 و 1390 مطالعه شد. این سرخرطومی به صورت حشرات کامل در زیر بقایای گیاهی زمستان گذرانی کرد. حشره ماده تخم های خود را درون طبق گیاه میزبان قرار داد و به طور معمول یک تخم در هر طبق گذاشته شد. لاروها از دانه های در حال رشد و نمو درون طبق تغذیه کرده و به طور میانگین باعث کاهش 6/ 95 درصد بذور تولید شده در طبق های آلوده شدند. حشرات کامل ماده خارج شده از پناهگاه زمستانی 8 /3±9/ 45 تا 7 /0±6 /48 روز زنده ماندند. میانگین تخمگذاری حشرات ماده 9/ 4±3/ 40 تا 8/ 10±6/ 60 تخم به ازای یک ماده بود. تخم ها 3/ 0±6 تا 3/ 0±3/ 8 روز بعد از تخمگذاری تفریخ شدند. برای نشو و نمای لاروی و شفیر گی به ترتیب 4/ 0±4/ 51 تا 5/ 0±6/ 53 روز و 3 /0±7/ 6 تا 2/ 0±6/ 7 روز زمان نیاز بود. این سرخرطومی یک نسل روی طبق E. aucheri ایجاد کرد. لاروهای سرخرطومی L. affinis با تغذیه از دانه های در حال رشد و نمو طبق E. aucheri می توانند در جلوگیری از تکثیر این علف هرز در منطقه کرمان مفید باشند.

زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168656 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!