بررسی تماس چرخ و ریل در سامانه ریلی از دیدگاه خستگی و شکست

پیام:
چکیده:

رشد صنعت حمل و نقل یکی از شاخص های مهمی است که میزان توسعه هر کشوری را بهخوبی نشان می دهد. چرخ فولادی راه آهن در محدوده عمر کاری خود بهطورعمده حرکت غلتشی وبهندرت لغزشی بر روی ریل دارد. این حرکت غلتشی باعث می شود که هر نقطه از سطح چرخ در کسری از زمان یک دور غلتش کامل چرخ روی ریل، بارگذاری خستگی را تحمل نماید. این نوع خستگی را خستگی تماس غلتشی1 می نامند که با توجه به بارهای اعمالی، ماهیت غیرخطی پدیده تماس و غیرخطی بودن پروفیل تماس چرخ و ریل، خستگی از نوع چند محوره خواهد بود. RCF موجب آسیب های ناشی از ایجاد و رشد ترک های سطحی و زیرسطحی در چرخ و ریل می شود. ترک های سطحی در تقابل با سایش بهطورعمده از بین می روند اما ترک های زیر سطحی رشد کرده و منتج به شکست های عمیق تر و سانحه خیزتر می شوند. این مقاله به بررسی پدیده خستگی تماس غلتشی، مکانیزم آسیب ها، پارامترهای موثر جهت جلوگیری یا کنترل آنها و مطالعه اجمالی کارهای گذشته می پردازد.

زبان:
فارسی
صفحه:
253
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168932 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.