بررسی اثر فعال کننده سطح بر کلوخه ای شدن نانو ذرات مگنتیت در فروسیال مغناطیسی

چکیده:
در این تحقیق، تاثیر غلظت و زمان افزودن فعال کننده سطح بر کلوخه ای شدن، اندازه و خواص مغناطیسی نانو ذرات مگنتیت در فروسیال برپایه نفت مورد ارزیابی قرار گرفت. نانو ذرات مگنتیت با استفاده از روش هم رسوبی سنتز و سپس در نفت به عنوان مایع حامل پراکنده شدند. از اسید اولئیک به عنوان فعال کننده سطح استفاده شد. به منظور تشخیص نوع فاز تشکیل شده در سنتز و اندازه بلورک ها، از آزمون پراش اشعه ایکس (XRD)، برای بررسی جذب فعال کننده سطح روی سطح ذرات، آزمایش طیف سنجی زیر قرمز (FTIR)، برای تعیین خواص مغناطیسی از آزمایش سنجش نیروی گرادیان متناوب(AGFM) استفاده و اندازه و توزیع ساختارهای کلوخه ای، با استفاده از آزمایش تفرق دینامیک لیزری (DLS) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن فعال کننده سطح قبل از انجام واکنش نسبت به وضعیت پس از واکنش، تا حد زیادی از تشکیل کلوخه ها جلوگیری می کند. در صورت استفاده از حدود 10% وزنی اسید اولئیک قبل از انجام واکنش، فروسیالی با میانگین اندازه هیدرودینامیکی nm 21 و میانگین اندازه ذرات nm 13 به دست می آید. مشخص شد که اندازه و توزیع کلوخه ها با تغییر مقدار و زمان افزودن فعال کننده سطح، تغییر می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1169696 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!