کاهش سمیت رنگ از پساب های صنعتی با استفاده از آنزیم هورس رادیش پراکسیداز تثبیت شده

چکیده:
در این مطالعه به بررسی کارایی آنزیم پراکسیداز ترب کوهی(HRP) تثبیت شده بر روی آلژینات کلسیم به منظور حذف رنگ اسید آبی 25 و اسید نارنجی 7 از فاضلاب پرداخته شده است. مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی جهت تعیین شرایط بهینه برای تثبیت HRP بر روی کپسول های آلژینات کلسیم و سپس بررسی کارایی آنزیم تثبیت شده در حذف رنگ اسید آبی 25 و اسید نارنجی 7 و همچنین میزان سمیت محصولات تولیدی پساب تصفیه شده با استفاده از روش های زیست آزمونی انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد آنزیم تثبیت شده بر روی آلژینات کلسیم در شرایط بهینه دارای بازده 80% درحذف رنگ از پساب آلوده رنگی بوده است. نتایج نشان داد که کپسول ها تا ده دوره بدون تغییر قابل ملاحظه در فعالیت باقیمانده آنها قابل استفاده هستند. نتایج آزمون سمیت با استفاده از دافنیا مگنا نشان داد این روش تصفیه منجر به کاهش شدیدی در سمیت پساب تولیدی شده است
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1169703 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!