مطالعه رفتار رنگرزی الیاف پلی پروپلین اصلاح شده به روش تولید الیاف آمیخته پلیمری

بخش دوم: مطالعه سینتیک رنگرزی با ماده رنگزای دیسپرس انتخابی
چکیده:
در این مطالعه، سینتیک رنگرزی الیاف اصلاح شده پلی پروپیلن به روش تولید الیاف آمیخته پلی پروپیلن/پلی بوتیلن ترفتالات مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور الیاف اصلاح شده، با استفاده از یک مواد رنگزای دیسپرس انتخابی (C.I. Dispersed Blue 56) در دماها و زمان های مختلف، مورد عملیات رنگرزی قرار گرفت. به منظور محاسبه ثابت سینیتک رنگرزی و ضرایب نفوذ در دماهای مختلف، داده های حاصل از نتایج تجربی با رابطه های سینتیک معروفی چون، ویکراستاف، پترسون، مک گرگور و سگارا-پوآنته برازش گردیدند. نتایج نشان داد، با افزایش دما و زمان رنگرزی میزان رمق کشی، ثابت سینتیک رنگرزی و ضریب نفوذ، افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد دمای oC 120 شرایط متفاوتی در میزان جذب مواد رنگزا نسبت به سایر دماها ایجاد نمود. به طوری که زمان رسیدن به نقطه اشباع رنگرزی در این دما تقریبا دو برابر سریع تر از سایر دماهای مورد مطالعه بود. معادله های سینتیک رنگرزی ویکراستاف و سگارا-پوانته انطباق بیشتری با نتایج تجربی نشان دادند و معادله ویکراستاف به دلیل بالا بودن متوسط ضرایب رگرسیون و روند افزایش ثابت سینتیک رنگرزی مطلوب با افزایش دما، از سایر رابطه ها مناسب تر تشخیص داده شد. مقدار ضریب نفوذ نیز با افزایش دما به مقدار چشمگیری (9 برابر) افزایش یافته است و بیشترین تغییرات آن مربوط به تغییر دما از oC100 به دمایoC 120 است. همچنین ملاحظه گردید، تغییرات ضرایب نفوذ با روند رمق کشی از تناسب خوبی برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1169713 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!