بررسی شیوع هپاتیت C،B و عفونت HIV دراهدا کنندگان خون زنجان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تامین خون سالم و پیشگیری از انتقال بیماری های عفونی منتقله از راه خون یکی از مهمترین اهداف سازمان انتقال خون است. در این راستا شیوع هپاتیت B و C و HIV و عوامل مرتبط با آن در اهداکنندگان مرکز انتقال خون شهرستان زنجان در سال 1385-1384بررسی شد.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی- مقطعی شیوع هپاتیت B، C و HIV در29716 نفر اهداکننده پایگاه انتقال خون شهرستان زنجان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند بررسی شد. مشخصات جمعیت شناختی با استفاده از پرسشنامه، موارد مثبت عفونت های مذکور با روش الیزا و برای آزمایشات تاییدی موارد مثبت HBsAg، HCVAb و HIVAbبه ترتیب از HBsAg confirmatory test، آزمون ریبا و وسترن بلات استفاده و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و جدول توزیع فراوانی و درصد تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

شیوع هپاتیت B به روش تاییدی 3/0 درصد، هپاتیتC 1/0درصد بود و مورد مثبتی از HIVAb وجود نداشت. شیوع عفونت هپاتیت B در افراد مسن، متاهل و بی سواد و شیوع هر دو عفونت هپاتیت B وC در اهداکنندگان بار اول بیشتر بود.

نتیجه گیری

علی رغم شیوع پایین هپاتیت B وC و عفونت HIV در اهداگنندگان مرکز انتقال خون زنجان که نشان دهنده مطلوب بودن وضعیت سلامت فرآورده های خونی و سلامت افراد داوطلب اهدای خون می باشد. غربالگری دقیق خون های اهداکنندگان بار اول، بی سواد و متاهل ضروری به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1170267 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.