بررسی داستان «سیاسنبو» و «خروس» از منظر نقد ساختارگرایانه و مکتب اقلیمی جنوب

چکیده:
در این مقاله بر اساس چارچوب و مولفه های نقد ساختارگرایانه و با توجه به روش تزوتان تودورف در روایت شناسی، دو اثر داستانی «خروس» ابراهیم گلستان و «سیاسنبوی» محمدرضا صفدری از لحاظ ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به ادبیات اقلیمی جنوب، این دو اثر از حیث محتوایی تحلیل شده اند.در این بررسی، دو داستان «سیاسنبو» و «اکوسیاه» از مجموعه «سیاسنبو» انتخاب شده و به استناد بررسی تطبیقی ساختارگرایانه این دو داستان کوتاه با داستان بلند «خروس» درمی یابیم که گرچه از لحاظ ظاهری شباهتی به یک دیگر ندارند و متعلق به دو نویسنده ای هستند که یکی متعلق به نسل اول و دیگری نسل سوم نویسندگان ایران است، دارای الگوی ساختاری یکسانی در روایت می باشند. در بحث محتوایی نیز مولفه های اصلی مکتب جنوب در این سه داستان به کار رفته است، مولفه هایی نظیر رئالیسم، ناتورالیسم و زبان که به نوعی در اکثر آثار داستانی جنوب مشترک است.
زبان:
فارسی
صفحه:
121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1170635 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.