نقش گیرنده های گابا A موجود در ناحیه پارابراکیال بر روی تعدیل درد در موشهای صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هسته پارابراکیال، یک رابط مهم در انتقال پیامهای دردآور به نورون های ناحیه مغز میانی می باشد. گیرنده های گابا A نقش دوگانه ای در کنترل درد داشته و در ناحیه پارابراکیال فراوان می باشند. در این مطالعه، به ارزیابی تزریق دوطرفه دوزهای مختلف آگونیست گیرنده های گابا A (موسیمول) و آنتاگونیست گیرنده های گابا A (بیکوکولین) در ناحیه پارابراکیال بر روی تعدیل درد با استفاده از آزمون پس کشیدن دم (tail-flick test) پرداختیم.
مواد و روش ها
پس از بیهوش نمودن موش های صحرایی با پنتو باربیتال سدیم (55 میلی گرم /کیلوگرم)، با استفاده از دستگاه استریوتاکسی در ناحیه پارا براکیال، کانول گذاری صورت گرفت. یک هفته بعد از بهبودی، اثر تزریق دو طرفه موسیمول (5/62، 125 و 250 نانوگرم در هر طرف) و بیکوکولین (50، 100، 200 نانوگرم در هر طرف) در ناحیه پارابراکیال بر روی مدت زمان تاخیر پس کشیدن دم بررسی شد. مدت زمان تاخیر پس کشیدن دم، هر 5 دقیقه یک بار برای مدت زمان 60 دقیقه مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج
تزریق دو طرفه موسیمول (5/62 و 125 نانوگرم) و بیکوکولین (50، 100، 200 نانوگرم)، در ناحیه پارابراکیال، تاثیر معنی داری بر روی مدت زمان تاخیر پس کشیدن دم نداشت. تزریق موسیمول (250 نانوگرم در هر طرف) سبب ایجاد هیپر آلژزیا شد (05/0P<).
نتیجه گیری
نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد که در این مدل درد، گیرنده های گابا A موجود در ناحیه پارابراکیال به شکل اندوژن فعال نبوده ولی توانایی تاثیر گذاری بر روی تعدیل درد را دارا می باشند.
زبان:
فارسی
صفحه:
117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171845 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.