بررسی مقایسه ای تغییرات فشار داخل چشم و همودینامیک بیمار پس از لولهگذاری داخل تراشه با لارینگوسکوپ مکینتاش، مککوی و ویدئو لارینگوسکوپ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

شروع بیهوشی عمومی با لارینگوسکوپی منجر به تغییرات وسیع همودینامیک و فشار داخل چشم میشود. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه پاسخ های همودینامیک و تغییرات فشار چشم پس از لوله گذاری تراشه با مککوی، مکینتاش و گلایداسکوپ بود.

مواد و روش ها

در یک کارآزمایی بالینی تصادفی، 180 بیمار در گروه سنی 20 تا 70 سال در کلاس I وII از انجمن بیهوشی آمریکا، تحت القاء بیهوشی عمومی با پروپوفل 2mg/kg، فنتانیل 1μg/kg و سیس آتراکوریوم mg/kg1/. در شرایط یکسان قرار گرفتند. پاسخ های همودینامیک و فشار داخل چشم در سه مرحله قبل، بعد از اینتوباسیون و 5 دقیقه بعد از لوله گذاری ثبت گردید.

نتایج

فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب در هر سه گروه پس از لوله گذاری نسبت به زمان قبل از لوله گذاری افزایش یافت، اما تفاوت معنی داری بین سه گروه وجود نداشت. بررسی نتایج فشار داخل چشم پس از لوله گذاری با گلایداسکوپ، کاهش معنی داری نسبت به دو گروه دیگر نشان داد. کاهش معنی داری در فشار داخل چشم بلافاصله پس از لارینگوسکوپی در گروه مککوی نسبت به مکینتاش مشاهده نشد. همچنین، اختلاف معنی داری در دقایق قبل و 5 دقیقه پس از لارینگوسکوپی در هیچ یک از گروه ها در فشار داخل چشم وجود نداشت.

نتیجه گیری

با توجه به تغییرات کمتر فشار داخل چشم با گلایداسکوپ همراه با عدم تفاوت پاسخ های همودینامیک بین سه روش لوله گذاری، به نظر می رسد بهتر است در اعمال جراحی چشم، از روش لوله گذاری تراشه با گلایداسکوپ استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171858 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.