روش تغییر یافته Double Sandwich ELISA برای تشخیص توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مقدار بسیار ناچیز توکسین بوتولینوم موجب مرگ افراد می شود و از طرف دیگر، درمانی برای مسمومین غیر از آنتیتوکسین آن وجود ندارد. لذا روش تشخیصی که بتواند مقدار بسیار اندک توکسین بوتولینوم را در زمان کوتاه شناسایی نماید، بسیار اهمیت دارد. این مطالعه با هدف تشخیص سریع و دقیق توکسین بوتولینوم تیپ E بوسیله روش تغییر یافته دابل ساندویچ الایزا انجام شده است.
مواد و روش ها
در روش دابل ساندویچ الایزا به دو آنتی بادی که به اپیتوپ های بدون تداخل روی آنتی ژن متصل می شوند، نیاز است. برای این منظور، آنتی بادی خرگوشی در پایین (Capture antibody) و آنتی بادی موشی در بالای توکسین (Detection antibody) درون هر چاهک ریخته شد و توکسین از چاهک اول تیتر گردید. سپس، سیستم ساندویچ الایزای تغییریافته برای تشخیص توکسین بوتولینوم تیپ E تنظیم و بهینهسازی شد.
نتایج
روش تغییر یافته دابل ساندویچ الایزا، توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E تا مقدار 1 نانوگرم در مدت زمان کمتر از 6 ساعت را تشخیص داد.
نتیجه گیری
روش تغییر یافته دابل ساندویچ الایزا، برای تشخیص توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E بسیار دقیق بوده و سریع انجام میپذیرد. این روش برای تعیین آنتی ژن خاص در نمونه مجهول کاربرد دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171862 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.