پیش‎بینی تاریخ آخرین یخبندان‎های بهاری در غرب و شمال غرب ایران

پیام:
چکیده:
آخرین روز یخبندان برای 17 ایستگاه همدید هواشناسی در شمال غرب و غرب ایران، بر اساس داده های روزانه یک دوره‎ی آماری بیست‎ساله از سال 1986 تا 2005، با استفاده از روش شبکه‎ی عصبی مصنوعی پیش‎بینی شد. پس از آزمون الگوریتم‎ها و شکبه های گوناگون، درنهایت، شیوه‎ی پس‎انتشار خطا، به‎عنوان بهترین و دقیق‎ترین شیوه‎ی تحلیلی انتخاب شد و برای پیش‎بینی مورد استفاده قرار گرفت. شبکه ها بر اساس متغیرهای ورودی شامل: اولین روز یخبندان، حداقل مطلق دما، رطوبت نسبی در ساعت 3 گرینویچ، میانگین رطوبت نسبی، فشار متوسط آخرین روز یخبندان، فشار متوسط روز ماقبل آخر یخبندان و ابرناکی در آخرین روز یخبندان، آموزش داده شدند. آخرین روز یخبندان نیز، خروجی شبکه در نظر گرفته شد. نتایج بررسی نشان داد که پیش‎بینی آخرین روز یخبندان بهاری در بین تمامی ایستگاه های همدید هواشناسی در شمال غرب و غرب ایران، براساس شبکه‎ی پس‎انتشار خطا، با دقت بالایی امکان‎پذیر است. خطای به‎دست آمده در تمام موارد پایین بود. بالاترین خطای شبکه بین ایستگاه ها، متعلق به اراک با 1142/1 درصد و کمترین آنها مربوط به مهاباد با 254/0 درصد است. در پهنه‎بندی منطقه بر اساس پیش‎بینی انجام شده، تاثیر عامل ارتفاع و توپوگرافی، با وضوح بالایی آشکار شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1172694 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.