مروری بر فرایند نوراکسایش الیاف پلی پروپیلن و عوامل موثر بر آن

پیام:
چکیده:

موارد استفاده از الیاف پلی پروپیلن در صنعت نساجی بسیار زیاد است. اما، کم بودن مقاومت این پلیمر در برابر نوراکسایش برخی کاربردهای آن را با مشکل مواجه کرده است. فرایند اکسایش تحت تاثیر عوامل مختلف شدید و ضعیف می شود. در نتیجه، با شناخت کامل چگونگی اثر عوامل موثر بر فرایند نوراکسایش پلی پروپیلن، می توان آن را کنترل کرد و طول عمر مفید این پلیمر را افزایش داد. در این مقاله، ابتدا واکنش هایی که در اثر جذب نور به وسیله پلی پروپیلن در آن اتفاق می افتد و سازوکارهای نوراکسایش مرور شده است. سپس، اثر عوامل مختلف بر فرایند نوراکسایش از مرحله تولید پلیمر تا مصرف معرفی شده اند. برای کاهش مقدار تخریب از پایدارکننده ها استفاده می شود که برای دست یابی به بهترین اثر پایدارکنندگی مجموعه ای از پایدارکننده ها توصیه می شود. رنگدانه های مصرفی در پلی پروپیلن به دلیل ویژگی های ساختاری و برهم کنش هایی که با سایر پایدار کننده ها دارند، از اهمیت زیاد برخوردارند. بنابراین، در بخش بعدی انواع پایدارکننده های نوری و بر هم کنش های محتمل بین آنها به ویژه با رنگدانه ها ارزیابی کامل شد. عوامل موثر بر تخریب یا افزودنی های استفاده شده به روش های مختلف خواص پلیمر را دستخوش تغییر می کند. بنابراین، با توجه به پراکندگی انواع تغییراتی که در اثر اکسایش و تخریب نوری در پلیمر به وجود می آید، ارزیابی تغییرات بسیار اهمیت دارد، بنابراین، روش ها و تجهیزات استفاده شده برای سنجش مقدار اکسایش و تخریب خواص پلیمر نیز مطالعه شده اند. بین روش های مختلف سنجش و نتایج پژوهش ها در بحث پایدارسازی پلی پروپیلن، تضادها و شباهت های موجود برجسته شده و به برخی از کاستی ها نیز اشاره شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
179 تا 208
لینک کوتاه:
magiran.com/p1174413 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!