خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت های تهیه شده بر پایه لاستیک بوتادی ان، نانوخاک رس و هیبرید اپوکسی - پلی استر

پیام:
چکیده:
آمیز ه های نانوکامپوزیت لاستیکی بر پایه لاستیک بوتادی ان (BR)، نانوخاک رس اصلاح شده (0، 3، 5 و 7phr) و ضایعات رنگ پودری یعنی رزین هیبریدی اپوکسی- پلی استر (10، 20، 30 و 40phr) به روش اختلاط مذاب در دستگاه مخلوط کن داخلی تهیه شده و با فرایند پخت پراکسیدی به کمک پرس داغ ولکانش شد. اثر ترکیب درصد نانوخاک رس و هیبرید اپوکسی- پلی استر و نیز مخلوط این دو بر خواص و ریزساختار نانوکامپوزیت مربوط بررسی شد. از دستگاه رئومتر برای بررسی زمان پخت (t90)، زمان ایمنی (t5) و گشتاور اختلاط آمیزه ها و از آزمون های پراش پرتو X و میکروسکوپی الکترونی پویشی نیز به ترتیب برای بررسی غیرمستقم و مشاهده مستقم ریزساختار آمیزه های نانوکامپوزیتی استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون رئومتری نشان داد، با افزایش نانوخاک رس و رزین اپوکسی- پلی استر زمان پخت و زمان ایمنی آمیزه کاهش می یابد. همچنین، نتایج به دست آمده از آزمون پراش پرتو X نشان دهنده ریزساختار بین لایه ای با نفوذ زنجیر های پلیمری فاز پیوسته در میان لایه های سیلیکاتی است. خواص مکانیکی آمیزه های یاد شده با افزایش ترکیب درصد نانوخاک رس و رزین اپوکسی پلی استر افزایش نشان می دهد که در کنار نتایج ریزنگار های میکروسکوپی الکترونی پویشی تاییدی بر نتایج حاصل از پراش پرتو X است.
زبان:
فارسی
صفحات:
233 تا 242
لینک کوتاه:
magiran.com/p1174416 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!