ردیابی آنتروویروس ها در لجن دفعی نهایی (Biosolids)

پیام:
چکیده:
مقدمه

میکروارگانیسم ها و پاتوژن های انسانی زیادی از جمله باکتری ها، ویروس ها و پروتوزئرها در لجن فاضلاب وجود دارند. بنابراین، لجن دفعی نهایی به عنوان یک آلاینده زیست محیطی و انتقال دهنده عوامل مسبب بیماری ها مورد توجه می باشد. آنتروویروس ها به عنوان عامل مبنایی گاستروانتریت های حاد و هپاتیت ها، یکی از مهم ترین پاتوژن های روده ای موثر بر سلامتی انسان هستند. هدف از این تحقیق، ردیابی آنتروویروس ها در لجن دفعی دو تصفیه خانه در اصفهان بود.

روش ها

در این تحقیق 30 نمونه از دو تصفیه خانه فاضلاب برداشت شد. بعد از اندازه گیری درجه حرارت، نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و آزمایش جامدات کل، جامدات فرار و آنتروویروس ها بر اساس استاندارد متد (بخش F 9510) و راهنمای کنترل پاتوژن و جذب ناقلین در لجن فاضلاب [EPA (Environmental Protection Agency) ضمیمه F] انجام شد.

یافته ها

میانگین درجه حرارت نمونه ها 23 درجه سانتی گراد بود. میانگین تعداد آنتروویروس ها در دو تصفیه خانه A و B به ترتیب 106 5/4 و105 7/7 واحد تشکیل دهنده پلاک (Plaque-forming unit یا PFU) در 4 گرم لجن دفعی نهایی بود. آنالیز آماری ارتباط معنی دار مهمی بین آنتروویروس ها و جامدات فرار نشان داد. تعداد آنتروویروس ها در تابستان در مقایسه با پاییز بیشتر بود.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که نمونه ها نتوانستند الزامات کلاس A مرتبط با آنتروویروس ها را پوشش دهند و پتانسیل خطر برای مردم در مواجهه با لجن دفعی وجود دارد. بنابراین، محدودیت کاربرد در زمین برای حفاظت از سلامت عمومی و محیط زیست ضروری است. به هر حال برای کاهش پاتوژن ها و دستیابی به استانداردهای کاربرد لجن در زمین، باید روش های خاص تصفیه لجن مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
370 -377
لینک کوتاه:
magiran.com/p1175003 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.