نقش زرتشتیان در تاسیس مدارس نوین و تحول نظام آموزشی در یزد

پیام:
چکیده:
با سلطه اعراب مسلمان بر ایران، زرتشتیان تا دو سه قرن پس از اسلام تحت فشار چندانی نبودند از قرن سوم بتدریج با محرومیت ها و فشارهای بسیاری دست به گریبان شدند خصوصا در عصر صفویه که تعصب شدید مذهبی رواج داشت.
در دوران اسلامی تا عصر قاجاریه آموزش زرتشتیان در آتشکده ها توسط موبدان صورت می گرفت و همانند مکتب خانه های مسلمانان آموزش سنتی که بیشتر تبلیغ و نشرآیین و مذهب بود، رواج داشت. تحول نظام آموزشی و تاسیس مدارس و دانشگاه ها در اروپا که زمینه پیشرفتهای علمی و صنعتی را فراهم نمود موجب تکاپوی ایرانیان جهت تحول نظام آموزشی و جایگزین نمودن آموزش نوین به جای آموزش سنتی در عصر قاجاریه گردید و اولین ایرانیانی که در این راه پیشگام شدند، زرتشتیان بودند که در نتیجه روابط سیاسی تجاری با هند به فکر تاسیس مدارس نوین در ایران افتادند. همچنین زرتشتیان ایرانی مقیم هند برای بهبود وضع زرتشتیان ایران فعالیتهایی را آغاز نمودند از جمله نمایندگانی را به ایران فرستاده و کمک های مالی و فرهنگی ابتدا برای تربیت معلمانی جهت تدریس در مدارس جدید و تاسیس اولین مدارس نوین را در ایران خصوصا در یزدآغاز نمودند.
زبان:
فارسی
صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1178365 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!