تاثیر تمرین دو تکنیک دست در کاراته برکاهش حرکات کلیشه ای دست یک پسر اتیستیک خاص: پژوهش موردی

پیام:
چکیده:
مقدمه
رفتارهای کلیشه ای یکی از ویژگی های مهم کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (Autism) می باشد. این رفتارها با نقصان در فرایند یادگیری، اکتساب مهارت های اجتماعی، افرایش استرس در خانواده و رفتارهای خودآزار دهنده مرتبط می باشند. بنابراین درمان این رفتارها از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف اصلی از پژوهش حاضر، تاثیر آموزش دو تکنیک دست در کاراته به بهبود حرکات کلیشه ای دست یک پسر اوتیستیک بود.
مواد و روش ها
شرکت کننده پژوهش حاضر یک پسر 10 ساله مبتلا به اختلال اوتیسم بود. مرحله مداخله که در آن شرکت کننده به تمرین دو تکنیک رزمی دست (3 ماه، 36 جلسه) به همراه 14 کودک در روزهای فرد می پرداخت، قبل و بعد از دو مرحله خط پایه که بدون تمرین صورت می گرفت، اعمال گردید. فراوانی بروز حرکات کلیشه ای دست توسط مشاهده کننده در دوره های 15 دقیقه ای بلافاصله قبل و بعد از تمرین در حالی که شرکت کننده مشغول به فعالیت های منظم کلاسی بود، مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده همچنین در روزهای بدون تمرین در دوره های زمانی مشابه در تمامی مراحل انجام گرفت.
یافته ها
آموزش دو تکنیک دست کاراته به کاهش 12/44 درصدی حرکات کلیشه ای دست کودک اوتیستیک منجر شد.
نتیجه گیری
تمرین دو تکنیک دست در کاراته می تواند منجر به کاهش چشمگیر حرکات کلیشه ای دست کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم شود. بنابراین بر پایه یافته این پژوهش پیشنهاد می گردد شرکت در رشته های رزمی در برنامه هفتگی کودکان مبتلا به اختلال ا وتیسم که دارای حرکت کلیشه ای دست هستند، قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
387 -398
لینک کوتاه:
magiran.com/p1182111 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.