تحولات هیات های زنانه تهرانی پس از انقلاب اسلامی ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هیات ها در وهله اول فضایی قدسی محسوب می شوند که حضور در آنها واجد کارکردهای چندگانه ای برای مشارکت-کنندگان است، اما در کنار این وجه قدسی، می توان کارکردهایی اجتماعی نیز برای آن ها متصور شد. یکی از ویژگی های هیاتهای مذهبی، به عنوان مهمترین کانون برای انجام مناسک مذهبی، آمیختگی آن با حیات اجتماعی فرهنگی و اخلاقی مومنان است، از این رو ابزار مهمی در جهت بازنمایی حیات مذهبی فرهنگی و حتی اقتصادی آنان به شمار می-رود. وقوع انقلاب اسلامی آغاز تحول نگرشی و سبک زندگی در میان مردم بوده که فهم آنان از عناصر اصلی مناسک دینی و عزاداری را متحول و خود این مناسک را با تغییرات محتوایی و صوری بسیاری مواجه نموده است، به گونه ای که از اواخر دهه 70 اشکال جدید هیات های دینی و مداحی گسترش یافتند که ساختار و عناصر هویتی آنها با انواع سنتی تفاوت بسیار دارد. دراین پژوهش با استفاده از روش کیفی، به بررسی جلسات مذهبی زنانه اعم از جشنها و عزاداری ها و جلسات قران پرداخته ایم و روند تغییر این جلسات را در دوران بعد از انقلاب تا کنون مورد تحقیق قرار داده ایم. حاصل این بررسی عبارت است از اینکه تعداد جلسات عزاداری زنانه کمتر شده، ولی تعداد جشنها به نسبت گذشته در مقایسه با عزاداری ها افزایش یافته است، همچنین مباحث معرفتی بیشتر از احکام در این مجالس مطرح می شود؛ در ضمن جوانان کمتری نسبت به گذشته در این مجالس شرکت می کنند. در این میان ورود مدرنیسم به ایران و همچنین بعضی سیاستهای دولتی اثر گذار بوده اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1190173 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!