تحلیل پارامترهای موثر بر کمانش پوسته تقویت شده کامپوزیتی با استفاده از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول

پیام:
چکیده:
پوسته های استوانه ای تقویت شده ی مشبک کامپوزیتی، یکی از با اهمیت ترین سازه ها در صنایع هوافضا هستند. در این مقاله به محاسبه ی بار کمانش بحرانی این پوسته ها با شکل تقویت کننده های مشبک لوزی، تحت بار محوری و با استفاده از روش معادل سازی پرداخته شده است. همچنین تاثیر پارامترهایی چون، ضخامت پوسته، زاویه ی الیاف پوسته و زاویه ی قرارگیری تقویت کننده ها در بار کمانش این سازه ها ارائه شده است. برای تحلیل بار کمانش پوسته ی معادل از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول بر اساس روش ریتز استفاده شده است. برای استفاده از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه ی اول، اثر نیروهای برشی عرضی در تقویت کننده ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل با حل اجزاء محدود با شرایط مرزی تکیه گاه گیردار مقایسه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1191864 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!