کاربرد پردازش تصویر برای تعیین شاخص های رنگی L*a*b* در سنجش رنگ غذاها

پیام:
چکیده:
رنگ یکی از شاخص های مهم در کیفیت غذا و کنترل سریع آن با پیشرفت فرآیند و زمان نگهداری یک امر ضروری است. در این مطالعه، قابلیت روش پردازش تصویر برای اندازه گیری شاخص های رنگی L*،a*،b* مورد ارزیابی قرار گرفت. شش روش تصویربرداری مختلف با کاربرد آزمون t-student مزدوج با دستگاه هانترلب مورد مقایسه قرار گرفتند (α=0.01) و تنها یک روش تصویربرداری (با حساسیت سنسور به نور ایزو400 و سرعت شاتر 40/1 ثانیه و دیافراگمf4.0) در بین شش روش مورد مطالعه با نتایج دستگاه هانترلب تفاوت معنی داری نشان نداد. بنابراین، این روش برای آنالیز بیشتر انتخاب گردید. حداکثر خطای استاندارد (SE) این روش برای شاخص های L*، a* و b* به ترتیب برابر 3/2، 8/2 و 5/6 و حداکثر TCD بین مقادیر بدست آمده از این روش و دستگاه هانترلب برابر 11 تعیین گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
411
لینک کوتاه:
magiran.com/p1192921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.