بررسی روش های مختلف شکستن خواب بذر کندل (Dorema ammoniacum)

پیام:
چکیده:
کندل گیاهی دارویی، صنعتی و علوفه ای متعلق به خانواده چتریان است که به دلیل بهره برداری های بی رویه در معرض نابودی قرار گرفته است. بذر کندل به دلیل داشتن خواب جوانه زنی اندکی دارد. به منظور شکستن خواب بذر این گیاه آزمایشی با 22 تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه های تکنولوژی بذر و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا گردید. تیمارها شامل آبشویی به مدت 6 و 12 ساعت، خراشدهی شیمیایی با محلول اسید سولفوریک 80 درصد به مدت 5 و 10 دقیقه، نیترات پتاسیم 3/. درصد به مدت 72 ساعت، تیمارهای هورمونی جیبرلیک اسید (250، 500 و 1000 پی پی ام) و بنزیل آمینوپورین (1/. و 25/. میلی گرم بر لیتر)، سرمادهی مرطوب به مدت 20 و 35 روز در دمای 5+ درجه سانتی گراد و تیمارهای توام سرمادهی و هورمونی بودند. نتایج نشان دادند که اثر تیمارهای مذکور بر درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه زنی و بنیه بذر کندل معنی دار بود (1% P). سرمادهی مرطوب عاملی ضروری برای شکستن خواب بذر کندل بود و هیچ کدام از تیمارهای فاقد سرمادهی منجر به جوانه زنی بذر نشدند. همچنین بهترین تیمار برای غلبه بر خواب بذر این گیاه تیمار تلفیقی 35 روز سرمادهی و جیبرلیک اسید 250 پی پی ام بود گرچه سرمادهی مرطوب به تنهایی نیز می تواند خواب بذر این گیاه را برطرف نماید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1195395 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!