بررسی ارتباط ریزمغذی ها و پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی: طراحی و روش شناسی

چکیده:
این مطالعه به منظور بررسی دریافت تغذیه ای کلسیم، آهن و روی و سطح سرمی این عناصر و سرب و کلسیم ادرار در نیمه اول بارداری و تاثیر آنها بر پیامدهای بارداری برای مادر و جنین و با هدف افزایش دانش موجود در زمینه نقش ریز مغذی ها در سلامت مادر و جنین طراحی گردید. این مقاله به معرفی طراحی، اهداف، روش مطالعه و ابزارهای به کار گرفته شده، می پردازد. طی یک مطالعه طولی آینده نگر، 1033 مادران باردار از زمان ورود به مطالعه تا 24 ساعت پس از زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرار گرفتند. بین 14 تا 20 هفته بارداری (زمان ورود در مطالعه) پرسشنامه های مربوطه تکمیل شده و در همان زمان آزمایشات مربوط به اندازه گیری عناصر در خون انجام شد، همچنین کلسیم ادرار نیز در 24 تا 28 هفته بارداری اندازه گیری شد. سپس ارتباط بین پیامدهای مختلف بارداری و نتایج حاصل از بررسی سطوح عناصر و دریافت تغذیه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی ها در مقالات آتی ارائه خواهد شد. عوامل متعددی که مطالعه حاضر را از مطالعات گذشته متمایز می کند بحث شده و کاربرد احتمالی این نتایج برای ارایه دهندگان خدمات و پژوهشگران مطرح شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
649 -656
لینک کوتاه:
magiran.com/p1197655 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!