معرفی چهار پروتیست بیمارگر حشرات از ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
طی بررسی حاضر نمونه های متعددی از حشرات بیمار و مشکوک به بیماری مورد مطالعات بالینی و میکروسکوپی قرار گرفتند که منجر به جداسازی 4 گونه پروتیست گردید که همگی برای اولین بار از ایران معرفی می گردند.
گونه های جدا شده عبارتند از:Dociostaueus از روی ملخ مراکشی Gregarina acridiorum Leger، 1893 -1. Calliptamus barbarous L.، و ملخ 1758 maroccanus Thunberg، 1815 Tribolium، از روی شپشه آرد Gregarina confusa Janovy et al.، 2007 -2. confusum Jacquelin du val T. confusum Jacquelin du از روی سوسک های Adelina tribolii Bhatia، 1937 3-. T. castaneum Herbst و val Chorthipus brunneus از روی ملخ Malamoeba locustae King & Tylor، 1936 -4. Thunberg، 1815
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1200268 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.