تبیین ارزیابی تمایل و وفاداری مشتریان بالقوه به خرید از فروشگاه های اینترنتی

پیام:
چکیده:
هدف این مقاله تبیین و ارزیابی تمایل به تداوم و تکرار خرید مشتریان از فروشگاه های اینترنتی است تا وضعیت آن ها، در تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان وفادار در یک فروشگاه اینترنتی مشخص شود. جامعه آماری تحقیق با دو ویژگی، کاربران اینترنتی ساکن شهر شیراز و خریدار فروشگاه اینترنتی پرداخت است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و حجم نمونه 296 نفر است. عوامل ادامه خرید برخط به ترتیب اهمیت کیفیت وب سایت، اعتماد به وب سایت و هنجارهای ذهنی فرد است درحالی که فایده ادراک شده و لذت بردن از خرید برخط به طور غیر مستقیم تمایل به خرید برخط را تحت تاثیر قرار می دهند. البته رتبه عوامل ادامه خرید برخط به ترتیب اهمیت کیفیت وب سایت، اعتماد به وب سایت و هنجارهای ذهنی فرد می باشد. در حالی که فایده ادراک شده و لذت بردن از خرید برخط به طور غیرمستقیم تمایل به خرید برخط را تحت تاثیر قرار می دهند. 63 % از نمونه را مردان و 37% را زنان به خود اختصاص دادند. 9/68% از اعضای نمونه بین سن 21 الی 35 سال بودند، افراد با تحصیلات کارشناسی و بالاتر (9/44%) بودند، و افرادی با بیش از چهار سال استفاده از رایانه 8/57% بودند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
167
لینک کوتاه:
magiran.com/p1203827 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!