استراتژی تنوع گرایی ناهمگون

پیام:
چکیده:
یکی از انواع استراتژی ها که سازمان ها برای توسعه کسب و کار خود اتخاذ می نمایند، استراتژی تنوع گرایی ناهمگون است. انتخاب صحیح این استراتژی در شرایطی که سازمان ها توانایی مالی و مدیریتی بالایی دارند، باعث افزایش مزیت رقابتی سازمان می شود. بنابراین سازمان ها باید انواع استراتژی های تنوع گرایی ناهمگون خود را با توجه به شرایط سازمان و محیط خارجی به خوبی ارزیابی کنند. پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی و انتخاب بهترین استراتژی تنوع گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام با توجه به تحلیل SWOT انجام گرفته است. این شرکت به دلیل توانایی مدیریتی و مالی بالای خود، تصمیم به ایجاد کسب و کار جدید گرفته است. برای دستیابی به این هدف در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موضوع یک روش با ترکیب تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای و تصمیم گیری گروهی در حالت فازی برای انتخاب بهترین استراتژی شرکت ارائه شد که در آن از عوامل SWOT به عنوان عوامل تصمیم گیری استفاده شده است. در نهایت پس از انتخاب بهترین استراتژی تنوع گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام نتایج در اختیار شرکت قرار گرفت و این شرکت اقدام به پیاده سازی این استراتژی نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1203829 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.