اثر Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation بر روی وزوز مزمن گوش

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
وزوز گوش درک صدا در غیاب یک محرک شنوایی است ویک علامت شایع در اختلالات سیستم شنوایی است. فرم مزمن 5 تا 15% جمعیت عمومی را درگیر می کند ودر 1 تا 3% جمعیت موجب ناتوانی مشخص در کیفیت زندگی می شود. Repetitive (rTMS)Transcranial Magnetic Stimulation روشی است که در دهه اخیر اثرات آن بر روی وزوز گوش بررسی شده است و نتایج مطلوبی داشته است. در این مطالعه اثرات rTMS Burst بر روی بیماران مبتلا به وزوز گوش مطالعه شده است.
روش کار
این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی صورت گرفت، 28 بیمار که شامل4 زن (14.3%) 24 مرد(85.7%) بوده اند، تحت درمان با Burst rTMSدر 4 جلسه قرار گرفتند و شدت ناراحتی بیماران به علت وزوز گوش توسط مقیاس بصری درد قبل، بعد درمان و یک ماه بعد ارزیابی گردید.
یافته ها
میزان وزوز گوش در بیماران بعد از درمان ویک ماه بعد به صورت معنی داری کاهش یافت(0.001 =pvalue)
نتیجه گیری
با توجه به نتایج درمان و کاهش شدت وزوز گوش با یک اختلاف آماری معنی دار و پایدار بودن اثرات آن حتی یک ماه بعد از درمان، Burst rTMS را می توان به عنوان یک روش درمانی موثر در نظر گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1204480 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!