تاثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن

پیام:
چکیده:
افزایش سن بر عملکرد حرکتی و کارکردهای شناختی تاثیر منفی می گذارد. ازاین رو شناسایی راهبردهای مناسب برای جلوگیری از کاهش عملکرد شناختی و حرکتی ضرورت می یابد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن بود. 36 رت نر مسن از نژاد آلبینو – ویستار به طور تصادفی در سه گروه کنترل، ویتامین E و جفت شده قرار گرفتند. رت های گروه ویتامین E، به مدت 8 هفته، روزانه به مقدار 100 میلی گرم (50 واحد بین المللی) ویتامین E به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 5/0 میلی لیتر روغن کنجد حل شده و از طریق گاواژ دریافت کردند. گروه جفت شده نیز طی این مدت، روزانه 5/0 میلی لیتر روغن کنجد دریافت کرد، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان دوره، آزمون های اپن - فیلد و ماز آبی موریس، به ترتیب برای سنجش عملکرد حرکتی و یادگیری فضایی رت ها اجرا شد. از شاخص های مسافت طی شده و سرعت حرکت برای سنجش عملکرد حرکتی و زمان سپری شده و مسافت طی شده تا پیدا کردن سکو برای سنجش یادگیری فضایی رت ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در عملکرد حرکتی، در شاخص های مسافت طی شده و سرعت حرکت، تفاوت آماری معناداری بین گروه ها مشاهده نشد (05/0P>). به علاوه، در هیچ کدام از شاخص های یادگیری و حافظه فضایی، تفاوت معناداری بین گروه ها وجود نداشت (05/0 P>). یافته ها نشان داد که یک دوره مصرف ویتامین E تاثیر معناداری بر عملکرد حرکتی و شناختی رت های مسن ندارد. به نظر می رسد مکمل ویتامین E در سالمندی یعنی زمانی که آسیب های آنتی اکسیدانی موجب تخریب برگشت ناپذیر حافظه شده است، تاثیر ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1204976 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.