بررسی اثر بخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین در درمان افسردگی اساسی

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلال افسردگی اساسی یک اختلال روان پزشکی شایع و ناتوان کننده می باشد که تلاش برای یافتن رژیم های دارویی کارامد برای درمان این بیماری همواره مورد نظر پژوهشگران قرار داشته است. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین و نقش آن ها در بهبود علایم افسردگی اساسی طراحی شد.

روش ها

در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی موازی، 110 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی به طور تصادفی در دو گروه دسته بندی شدند. گروه اول داروی فلوواکسامین به صورت 200 میلی گرم روزانه و گروه دوم نیز داروی سرترالین به صورت 100 میلی گرم روزانه دریافت نمودند. قبل و بعد از درمان دارویی، از نمونه ها آزمون Beck به عمل آمد. در نهایت، داده های این مطالعه با استفاده از آزمون های آماری 2χ و Independent-sample t آنالیز آماری شد.

یافته ها

داروی فلوواکسامین از اثرات درمانی بهتری نسبت به داروی سرترالین برخوردار بود (002/0 = P). همچنین، فلوواکسامین در مقایسه با سرترالین در زنان (007/0 = P) و در گروه سنی 43 تا 78 سال (015/0 = P) به طور معنی داری از اثربخشی بالاتری برخوردار بود.

نتیجه گیری

پیشنهاد می شود تا در انتخاب رژیم دارویی موثر در بیماران با تشخیص قطعی افسردگی، جنسیت و سن جهت انتخاب داروهای SSRI (Selective serotonin re-uptake inhibitors) مناسب در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1205885 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!