بررسی خواقلیمی گونه Bromus tomentellus(علف پشمکی) در استان اصفهان

پیام:
چکیده:
گونه Bromus tomentellus (علف پشمکی) یکی از گونه های مقاوم به خشکی می باشد که به نسبت از گسترش و توسعه زیادی در استان اصفهان برخوردار است، بنابراین در این پژوهش برخی از مهم ترین عناصر اقلیمی موثر بر پراکنش این گونه مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی 17 متغیر اقلیمی در بازه زمانی سالانه از 43 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و کلیماتولوژی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در داخل و مناطق مجاور استان اصفهان انتخاب گردید و جهت کاهش تعداد متغیرها و تعیین عوامل موثر از تحلیل عاملی به روش تجزیه مولفه های اصلی با دوران واریماکس استفاده شد، سپس متوسط امتیازات عاملی در رویشگاه های این گونه و نواحی فاقد آن محاسبه و توزیع فضایی امتیازات عاملی در محیطSurfer ver8 ترسیم گردید. نتایج تحلیل عاملی سه عامل بارش، دما و باد و ساعات آفتابی را شناسایی کرد که این عوامل به ترتیب 70/69، 98/11 و 14/10 درصد و در مجموع 92 درصد واریانس داده ها را شامل می شوند، هم چنین نتایج نشان می دهد که دو عامل بارش و دمای سرمایشی از مهم ترین عوامل بر حضور این گونه به صورت غالب و همراه می باشد و عامل باد و ساعات آفتابی کمترین تاثیر را بر آن دارد. به طورکلی می توان اقلیم رویشی گونه علف پشمکی در استان اصفهان را در منطقه رویشی نیمه استپی شهرستان های فریدن، فریدون شهر، سمیرم، گلپایگان، خوانسار، میمه تا حوالی شهرضا و ارتفاعات استپی شهرستان های نطنز و کاشان نام برد.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1206499 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!