ارائه روش شناسی جامع در ساخت و ارزیابی شاخص های ترکیبی: دلالت هایی برای کمی سازی مفاهیم در اقتصاد و بانکداری اسلامی

پیام:
چکیده:
هدف
هدف از این تحقیق ارائه روش شناسی جامع و یکپارچه ای در حوزه ساخت و ارزیابی شاخص های ترکیبی بوده است، که علاوه بر کاربردی بودن و برخورداری از دقت کافی در روند شاخص سازی ترکیبی، از انسجام و هماهنگی لازم نیز برخوردار می باشد.
روش
این پژوهش ضمن ارائه الگویی ده مرحله ای، فرآیندی ایده آل برای شاخص سازی ترکیبی ارائه می نماید که هفت مرحله از آن مربوط به ساخت شاخص ترکیبی و سه مرحله مربوط به ارزیابی و باز بینی شاخص ساخته شده می باشد. هفت مرحله اول عبارت اند از: تبیین چارچوب نظری جامع، انتخاب مراجع اطلاعاتی، اسناد داده های مفقود، تجزیه و تحلیل چند متغیره، نرمال سازی داده ها، وزن دهی و تجمیع، ارائه و انتشار؛ و سه مرحله ارزیابی شاخص نیز عبارت اند از: آزمون های حساسیت و استحکام، مراجعه به جزئیات نظری، ایجاد ارتباط میان شاخص ترکیبی و سایر متغیرها.
یافته ها
تلاش می شود تا ظرفیت مناسبی که در الگوی ارائه شده به منظور کمی سازی مفاهیم اقتصاد و بانکداری اسلامی، به عنوان یکی از حوزه های اصلی علوم انسانی-اسلامی، وجود دارد نیز از طریق طرح برخی از مفاهیمی که قابلیت کمی شدن با استفاده از روش شاخص سازی ترکیبی را دارند، مورد بحث قرار گیرد.
نتیجه گیری
این تحقیق زمینه های لازم برای پژوهش های آتی در حوزه کمی سازی مفاهیم اقتصاد و بانکداری اسلامی (مانند عدالت، پیشرفت اقتصادی، اخلاق بانکی و غیره) را فراهم می نماید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
681
لینک کوتاه:
magiran.com/p1208768 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.