بررسی مبانی انسان شناختی بروکراسی با رویکرد اسلامی

پیام:
چکیده:
هدف
هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی انسان شناختی بروکراسی با رویکرد اسلامی است. نظریه بروکراسی که توسط ماکس وبر ارائه شده، از نظریه های مطرح در علم مدیریت است. با وجود رشد و توسعه علم، هنوز هم شاهد وجود سازمان های بوروکراتیک در سطح جامعه ایم و این بیانگر قدرت نظریه بروکراسی است. از آنجا که نگاه نظریه های غربی به انسان، با نگاه اسلام به انسان متفاوت است، در این مقاله به بررسی مبانی انسان شناختی بروکراسی و مقایسه آن با مبانی انسان شناختی اسلامی پرداخته ایم.
روش
روش پژوهش در این مقاله، توصیفی، از نوع تحلیل اسنادی است.
یافته ها
انسان از دیدگاه اسلام، موجودی دو بعدی و دارای کرامت نفس و ارزشهای والاست. در مقاله حاضر، با اشاره به نظر اسلام درباره انسان و بررسی نظریه بروکراسی نسبت به انسان، مواردی مانند عدم توجه به تفاوتهای فردی، عدم توجه به نیازهای سطح بالا، پاداش مالی به عنوان بهترین عامل انگیزش، نگاه به انسان به عنوان یک روبات و...، به عنوان مبانی انسان شناختی بروکراسی مشخص شده است.
نتیجه گیری
با جمع بندی مباحث این مقاله و بحثهای دیگری که در مدیریت اسلامی مطرح است، به این نتیجه می رسیم که اگر صرفا به تدوین اصول مدیریت اسلامی توجه کنیم یا اینکه ویژگی های انسان شناختی اسلامی را بنویسیم، فایده ای نخواهد داشت و باید با دیدی جامع به آن نگاه کرد. اگر بخواهیم سازمان اسلامی داشته باشیم، باید سه عامل مدیریت، کارکنان و اصول مدیریت اسلامی را همزمان در نظر بگیریم.
زبان:
فارسی
در صفحه:
661
لینک کوتاه:
magiran.com/p1208769 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.