کاهش تنش برشی در شفت پمپ ها با ایجاد جای خار اضافی بهینه

پیام:
چکیده:
ایجاد تنش برشی از پدیده هایی است که در علوم مختلف از قبیل علوم دریایی، علوم هوا فضا، مکانیک و... مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. شفت پمپ ها از مواردی می باشد که در آنها به علت وجود جای خار و تمرکز تنش، تنش های برشی اهمیت زیادی دارند. این مقاله با استفاده از روش المان محدود بهمراه نرم افزار ANSYS به مدل سازی سه بعدی شفت مورد نظرمی پردازد. به منظور نشان دادن صحت مدل ساخته شده، در حالت بدون خار مقایسه ای با مدل آزمایشگاهی انجام شده است که بیانگر دقت مناسب مدل مورد استفاده در آنالیز می باشد. مدل سه بعدی در حالات مختلف بازای شرایط هندسی مختلف ایجاد شده است و اثر مربوط به جای خار اضافی یکی از نکات برجسته در این تحقیق می باشد.همچنین این مقاله به منظور کاهش ماکزیمم تنش برشی، با استفاده همزمان از نرم افزار ANSYS، روش الگوریتم ژنتیک و اسکرینینگ به تعیین موقعیت بهینه و ابعاد شیار اضافی پرداخته است.
زبان:
فارسی
صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1215248 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!