بررسی اثر دور موتور، رطوبت و دمای هوای ورودی بر عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی چهارزمانه

پیام:
چکیده:
نیروی محرکه شناورهای سطحی عموما با استفاده از موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی به ویژه موتورهای اشتعال تراکمی تامین می‍گردد. با توجه به اهمیت عملکرد موتورهای اشتعال تراکمی در شناورهای سطحی، اثر دور موتور، رطوبت و دمای هوای ورودی بر توان اندیکاتوری، گشتاور اندیکاتوری و مصرف سوخت ویژه یک موتور اشتعال تراکمی توسط یک ابزار شبیه ساز یک بعدی موتور، GT-Power، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای نرم افزار نشان دهنده افزایش توان، گشتاور و کاهش مصرف سوخت ویژه با افزایش دور موتور و افزایش مصرف سوخت ویژه و کاهش توان و گشتاور با افزایش دمای هوای ورودی است.
زبان:
فارسی
صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1215255 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!