ویژگی های فرونشست ناحیه ای زمین بر اثر برداشت آب های زیرزمینی در تهران، ایران

پیام:
چکیده:
به طور معمول، حوضه های آبرفتی در نواحی خشک و نیمه خشک مناطقی هستند که با برداشت آب های زیرزمینی زیاد همراه اند و توان بالایی برای فرونشست زمین دارند. برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی موجب فرونشست شدید زمین در شهر تهران شده است. در حال حاضر، بیشینه نرخ فرونشست زمین در این منطقه به 36 سانتی متر بر سال رسیده و ناحیه ای نزدیک به 530 کیلومترمربع را تحت تاثیر خود قرار داده است. ناحیه برداشت آب های زیرزمینی به سمت خاور و باختر توسعه یافته و در دهه 2000 با رشد جمعیت و فعالیت های اقتصادی همراه بوده است. در بیش از 28 سال گذشته، سطح آب زیرزمینی 65/11 متر افت کرده است. از جمله نتایج خسارت ها، تاثیرات فرونشست زمین همچون افت زیاد سطح آب زیرزمینی، صدمه و کجی ساختمان ها و سازه های مهندسی و گسیختگی لوله های جدار چاه هاست که در ناحیه جنوب باختری تهران افزایش یافته است. ما مدل مفهومی جدیدی را برای شناخت حوضه آبرفتی ناحیه مطالعاتی بر پایه داده های صحرایی و آزمایشگاهی ایجاد کرده ایم. این مدل، واحدهای آب زمین شناسی متفاوت را بر اساس خواص فیزیکی آن ها توصیف می کند. بر پایه این مدل، سامانه آبخوان چند لایه ای در دشت جنوب باختری تهران وجود دارد که دربرگیرنده سه واحد آبخوان و سه واحد آبدار کم تراواست.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1218669 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!