نانواستراتیگرافی و بررسی محیط دیرینه مرز زیرین سازند کلات درشرق و غرب کپه داغ، شمال شرق ایران

پیام:
چکیده:
در این مطالعه نانواستراتیگرافی و رخدادهای نانوفسیلی در مرز زیرین سازند کلات در شرق و غرب حوضه کپه داغ بررسی شده است. سازند کلات متشکل از سنگ آهک های درشت دانه با بین لایه هایی از ماسه سنگ است. در مطالعات کنونی شش برش در شرق و غرب حوضه به شرح ذیل انتخاب شدند: برش دوبرادر، برش کلات، برش چهچهه، برش شیخ، برش قلعه زو و برش جوزک. در برش دوبرادر 22 گونه، در برش کلات 25 گونه، در برش چهچهه 32 گونه، در برش شیخ 28 گونه، در برش قلعه زو 20 گونه و در برش جوزک 18 گونه تعیین شده است. بایواستراتیگرافی براساس نانوفسیل ها زون های استاندارد نانوفسیلی CC26-CC25 در شرق و CC21 و CC26 در غرب حوضه کپه داغ را در کلیه برش ها شناسایی کرد و نشان دهنده این است که سن نهشته های بررسی شده، ماستریشتین پسین- انتهای ماستریشتین پسین در تمام برش ها در شرق و ابتدای کامپانین پسین– انتهای ماستریشتین پسین در همه برش ها در غرب حوضه کپه داغ است. واکنش نانوفسیل ها به تغییرات آب و هوا در ماستریشتین نیز، در مرز زیرین سازند کلات بررسی شده است. شاخص های آب گرم (Uniplanarius sissinghii، Micula murus، Micula prinsii) در ضخامت مطالعه شده، گرم بودن آب های سطحی را پیشنهاد می کنند. همچنین، در مرز زیرین سازند کلات بر پایه Lithraphidites spp.. و Watznaueria barnesae شرایط باروری پایین تر با تولیدات مواد غذایی پایین در انتهای ماستریشتین پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1218681 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!