بررسی اپیدمیولوژیک بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء(ع) ارومیه در شش ماهه اول 1390

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

آنفارکتوس میوکارد حاد، جدی ترین و کشنده ترین فرم بیماری عروق کروناری قلب است، علی رغم پیشرفت ها در تشخیص و درمان، آنفارکتوس میوکارد حاد به عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی در دنیا مطرح بوده و در کشورهای در حال توسعه به طور قابل توجهی در حال افزایش است. به منظور فهم علل افزایش چشمگیر بیماری های قلبی، مطالعات اپیدمیولوژی مختلفی انجام شده است. این مطالعه جهت ارزیابی اپیدمیولوژی انفارکتوس میوکارد از نظر سن، جنس، نوع انفارکتوس و نیز ریسک فاکتورها و مرگ و میر زودرس در بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء(ع) ارومیه انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی گذشته نگر با مراجعه به پرونده 268 بیمار بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در شش ماهه اول سال 1390 در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه انجام گرفت. بیمارانی که با تشخیص فوق بستری شده و در طول بستری انفارکتوس حاد قلبی با بروز تغییرات در نوار قلب و افزایش آنزیم های قلبی MB) CK- و (Troponin به تایید رسیده بود وارد مطالعه شدند و اطلاعات مورد نیاز از پرونده استخراج و با روش های آماری توصیفی (درصد فراوانی)مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها

تعداد کل بیماران 268 نفر بود که182 نفر مرد(9/67درصد) و 86 نفر زن (1/32 درصد) بودند. نتایج حاصله نشان داد که انفارکتوس حاد در جنس زن (72/33درصد) و در افراد سیگاری (1/64درصد) شایع تر بود. پس از آن فشارخون بالا (63درصد) قرار داشت. همچنین انفارکتوس ناحیه تحتانی (اینفریور) شیوع بیشتری داشت (5/45درصد) میزان مرگ ومیر در بیمارستان 1/7 درصد بود.

نتیجه گیری

بیماری قلبی در مردان سیگاری و بیماران با فشار خون بالا شایع تر است که هر دو مورد با اقدامات گسترده فرهنگی و بسط آگاهی عموم قابل پیشگیری است. تلاش در جهت اصلاح ریسک فاکتورهای اصلی در جامعه ما اهمیت بیشتری دارد. مرگ و میر بیمارستانی، قابل مقایسه با آمار ذکر شده در مطالعات قبلی می باشد که حاکی از اقدامات درمانی مناسب در بیمارستان سیدالشهداء (ع) ارومیه می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
763 -770
لینک کوتاه:
magiran.com/p1220507 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.