نقش آینده پژوهان در شکل گیری آینده پژوهی اسلامی

چکیده:
این مقاله در پی آن است که نقش آینده پژوهان را در شکل گیری «آینده پژوهی اسلامی» تبیین کند. در این مقاله، ابتدا اهمیت و جایگاه والای آینده پژوهان در فرایند آینده پژوهی ارایه شده و پس از آن، با بر شمردن ویژگی های مشترک آینده پژوهان، نقش آینده پژوهان در بومی سازی آینده پژوهی، بررسی شده است.
آینده پژوهی اسلامی، به عنوان نسخه ای نو از آینده پژوهی بر اساس ارزش ها، نگرش ها و توصیه های اسلامی است و آینده پژوهان اسلامی، یکی از مولفه های طراحی آینده پژوهی اسلامی هستند. آینده پژوهان اسلامی، افزون بر ویژگی های مشترک آینده پژوهان، می بایست باورها و توانمندی های دیگری داشته باشند تا بتوانند آینده پژوهی اسلامی را شکل دهند. این ویژگی ها در پایان مقاله معرفی و تفاوت های آینده پژوهان اسلامی و آینده پژوهان سکولار آشکار و در نهایت نشان داده شده است که آینده پژوهی اسلامی بدون آینده پژوهان اسلامی شکل نخواهد گرفت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1220799 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!