شناسایی شاخص های کیفیت خدمات توزیع فیزیکی از دید خرده فروشان ایرانی با رویکردی ترکیبی

پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت کیفیت خدمات توزیع فیزیکی (PDSQ) در سیستم های لجستیک، هدف این مقاله طراحی مقیاس عملی برای سنجش این سازه از دید خرده فروشان ایرانی است. در این تحقیق از رویکردی ترکیبی برای مطالعه استفاده شد و در ابتدا مصاحبه هایی عمیق با 16 خرده فروش باتجربه ایرانی و فعال در این صنعت انجام شد. سپس، روش تحلیل محتوا برای شناسایی عوامل کلیدی کیفیت خدمات توزیع فیزیکی استفاده شد. در فاز کمی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 100 خرده فروش چهار منطقه از مناطق 22 گانه تهران برای آزمون مدل اندازه گیری و تعیین اهمیت و سطح رضایت هر یک از عوامل انتخاب شدند. در مجموع 10 عامل مهم از دید خرده فروشان ایرانی استخراج و در سه بعد طبقه بندی شد، شامل هماهنگی عامل توزیع (3 مولفه)، شرایط سفارش (3 مولفه)، و ویژگی های رفتاری عوامل توزیع (4 مولفه). در نهایت، نمودار IPA (تحلیل رضایت- اهمیت) ترسیم شد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
121 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p1225067 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.