ورودی ها و خروجی ها در نظام بانکداری اسلامی

پیام:
چکیده:
یکی از مفاهیم مهم مدیریت عبارت است از ارزیابی عملکرد. سازمان ها به منظور دستیابی به اهدافشان لازم است عملکرد خود را ارزیابی کنند. سنجش کارایی یکی از گام های اساسی سازمان هاست به منظور تخمین عملکردشان. در این میان، سنجش کارایی بانک ها، موسسات مالی و اعتباری که سهم بسزایی در سازماندهی فعالیت های اقتصادی هر سیستم دارند، اهمیت فوق العاده ای دارد چرا که هر فعالیتی مستلزم منابع مالی و کسب دارایی است که از گذر بانک ها و موسسات مالی سازماندهی می شود. شناسایی ورودی ها و خروجی های هر سیستم به منظور سنجش کارایی یکی از حیاتی ترین گام های سنجش کارایی است. شناسایی متغیرهای ورودی و خروجی به منظور ایجاد مدل کارا برای سنجش کارایی بانک ها اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله با هدف شناسایی و برجسته نمودن متغیرهای مهم وردی و خروجی در نظام بانکداری از مدل تحلیل محتوایی استفاده شده است. بدین منظور رویکردهای مختلف محقیقان بررسی و در سه گروه طبقه بندی شده است. براساس آن متغیرهای وردی و خروجی در نظام بانکداری اسلامی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد رویکرد میانجیگری مناسب ترین رویکرد برای انتخاب ورودی ها و خروجی هاست و دو متغیر پس انداز و کارکنان بهترین ورودی هایند، در حالی که وام و سرمایه گذاری بهترین متغیرهای خروجی برای سنجش کارایی محسوب می شوند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
175 -188
لینک کوتاه:
magiran.com/p1225071 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.