اهمیت بیمار استاندارد شده در آموزش و چگونگی آماده سازی آن

نویسنده:
پیام:
چکیده:
بیمارنما یا بیمار استاندارد شده فردی است که تحت تعلیم قرار می گیرد تا آنچنان شبیه یک بیمار واقعی عمل کند که حتی توسط یک متخصص ماهر نیز از بیمار حقیقی قابل تشخیص نباشد. در این شبیه سازی بیمارنما در حقیقت از هرحیث، نه فقط در ارائه تاریخچه بلکه حرکات بدن، یافته های فیزیکی، احساسات و مشخصات فردی باید مانند یک بیمار واقعی عمل کند (1).
در روش استفاده از بیمار استاندارد شده باتوجه به قابلیت دسترسی در هر زمان و مکان و ارائه یکسان مسایل و مشکلات بیماری در یک چارچوب تعیین شده استاندارد، فرصت کافی به دانشجویان جهت آموزش انواع مهارتهای بالینی و در دفعات و به دور از هر نوع ترس و تهدید به ویژه برای دانشجویان مبتدی داده می شود. همچنین با بکارگیری این روش، مشکل اصلی در انجام آزمون صلاحیت های بالینی دستیاران و دانشجویان پزشکی نیز مرتفع خواهد شد.
در بسیاری از موارد بیمار استاندارد شده ارزش بیشتری در روند آموزش فراگیران نسبت به بیمار واقعی دارد، لیکن باید در نظر گرفت که هدف این نیست که بیمارنما جانشین بیمار واقعی گردد، بلکه هدف آن است که به دانشجو طوری آموزش داده شود که هرچه موثرتر با بیمار واقعی مواجه شود و نیز برای ارزیابی صلاحیت بالینی وی بکار رود. بیمار نما وسیله ای است که همراه با سخنرانی، کتاب، نوار ویدئو و بیمار واقعی جای مناسبی در آموزش پزشکی دارد (2).
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1228046 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!