ارزش گذاری آب های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد

پیام:
چکیده:
آب به عنوان یک نهاده تولیدی، همانند سایر نهاده های تولیدی دارای تقاضا و در نتیجه ارزش است. متقاضیان این منبع حیاتی نیز با توجه به نوع مصرف و ارزش محصول تولیدی، اقدام به خرید آب میکنند. هدف این مطالعه تعیین ارزش آب آبیاری در شهرستان میبد است. برای بدست آوردن قیمت آب جهت آبیاری در بخش کشاورزی میتوان از تجزیه و تحلیل روش قیمت گذاری بر اساس تابع تولید استفاده کرد. زمانی از این روش استفاده می شود که قیمت هر واحد آب به صورت مجزا در بازار مشخص نباشد، آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو تکمیل 183 پرسش نامه در سال 90-1389 جمع آوری گردید. برای بررسی هدف تحقیق تابع تولید مناسب تخمین زده شد و با استفاده از آن ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب محاسبه گردید، نتیجه این تحقیق نشان می دهد که ارزش تولید نهایی آب در تولید محصول به میزان کیفیت (میزان هدایت الکتریکی) آب بستگی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1228444 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.