مطالعه شاخص های مهم اندازه گیری گونه راش در بخش نم خانه از جنگل خیرودکنار

پیام:
چکیده:
به منظور اعمال روش های جنگلداری و شیوه های بهینه پرورش درختان برای دست یابی به هدف های پرورش جنگل؛ بررسی اندازه مشخصه های مختلف درختان می تواند مفید واقع شود. در بخش نم خانه از جنگل آموزشی پژوهشی خیرود کنار نوشهر، 110 اصله درخت راش به طور تصادفی گزینش و بر روی هریک از آنها مشخصه های جهت، شیب، قطر کنده، قطر برابر سینه، ارتفاع کامل، ارتفاع تنه و ارتفاع تاج اندازه گیری و یادداشت شدند و پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر برای این گونه در بخش نم خانه بدست آمد:- بین قطر برابر سینه و ارتفاع کامل درختان راش یک همبستگی توانی وجود دارد.
- بین قطر برابر سینه و ارتفاع تاج رابطه توانی وجود دارد.
- بین قطر برابر سینه و ارتفاع تنه درخت یک همبستگی توانی وجود دارد.
- ضریب قد کشیدگی (Slenderness factor) یا پایداری h/d<80 گونه یاد شده از قطربرابرسینه 39 سانتیمتر شروع می شود.
- بین قطر کنده و قطر برابر سینه یک همبستگی توانی وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
233
لینک کوتاه:
magiran.com/p1229090 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!