مقایسه اثرات ضدباکتریایی اندام هوایی و ریشه گیاه پنیرک با روش MIC

پیام:
چکیده:
مقدمه
گیاه پنیرک (Malva sylvestris l.) متعلق به خانواده (Malvaceae) که مقدار زیادی (مالون آ:2- متیل 3- متوکسی 5،6-دهیدروکسی 1 و 4 ناپاتوکوئی نون) و آنتوسیانین و رنگدانه های طبیعی خیلی مهم از آن استخراج شده است. آنتوسیانین و دیگر مواد گیاه پنیرک دارای خواص ضدباکتریایی هستند.
روش بررسی
در این مطالعه خواص ضدباکتریایی عصاره گیاه پنیرک با استفاده از استخراج عصاره آبی الکلی (اندام هوایی و ریشه) گیاه با الکل 70 درجه به صورت مجزا، بر روی 6 گونه باکتریایی (پاستورلا مولتوسیدا، لیستریامونوسایتوژنز، اشریشیا کلی، سالمونلا انتریکا، استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه) مورد بررسی قرار گرفت. باکتری ها به روش سنجش رزازوزین با استفاده از میکروتیترپلیت کشت داده شدند.
نتایج
اثرات ضدباکتریایی عصاره الکلی گیاه پنیرک به صورت مجزا بررسی شد که بیشترین اثرضدباکتریایی مربوط به عصاره اندام هوایی بر باکتری پاسترولا مولتیسیدا (3/12(0/19mg/ml) %) بود و بر باکتری سالمونلا انتریکا بدون اثر تعیین گردید.
نتیجه گیری
از آنجایی که آنتی بیوتیک ها در سلامتی بشر انقلاب بزرگی را ایجاد کرده اند که منجر به معالجه عفونت های تهدیدکننده زندگی انسان می شوند. با این وجود به دلیل وقوع در حال افزایشی مقاومت باکتریایی نسبت به آنتی بیوتیک های موجود، به نظر می رسد جستجوی آنتی بیوتیک های جدیدتر با روش های بروز ضروری باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
816 تا 822
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231015 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!